Kategori: Oku – Düşün – Göster

0

Oku-Düşün-Göster / Kardan Adam Uçmalı

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 4 Açıklama, akıl yürütme 5 Uygulama, tablo düzenleme, örneklendirme, açıklama 6 Gözlem yapma, ilişkilendirme, aktarma, empati kurma 7 Empati kurma 8 Soru oluşturma, sentez...

0

Oku-Düşün-Göster / Köşe Bucak Safranbolu

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 4 Hatırlama, düşünme 5 Uygulama, örneklendirme, açıklama 6 Veri toplama, değerlendirme, karşılaştırma 7 Anlama, kavrama, yorumlama 8 Gözlem yapma, ilişkilendirme, aktarma 9 Araştırma, veri...