Kategori: Oku – Düşün – Göster

0

Oku-Düşün-Göster / İyilik Perim Cimcime

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 4 Açıklama, empati kurma, karşılaştırma 5 Açıklama, analiz etme 6 Model oluşturma, açıklama, örneklendirme, karşılaştırma, gözden geçirme 7 Veri toplama, değerlendirme, karşılaştırma 8 Okuduğu...

0

Oku-Düşün-Göster / Bal Gibi

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Hatırlama, bulma, akıl yürütme 4 Anlama, açıklama, karşılaştırma 5 Uygulama, tablo, düşünme, örneklendirme 6 Empati kurma, bilgi edinme 7 Veri toplama, değerlendirme, karşılaştırma 8 Dönüşümlü düşünme 9...

0

Oku-Düşün-Göster / Hadi Uç!

1 Düşünme, yorumlama 2 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 3 Empati kurma 4 Gözden geçirme, dönüşümlü düşünme, soru geliştirme 5 Empati kurma, yaratıcı düşünme 6 Empati kurma, yaratıcı düşünme 7 Okuduğu üzerine düşünme, yorum yapma