Katılım İçin Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Merhaba,

  • Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akademi Artı Yayıncılık Mat. Hiz. İnş. Rek. Bil. Eğt. İç ve Dış Tic. A.Ş (Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sokak. 37/7 Çankaya / ANKARA Hitit V.D: 011 018 4555 (“Elma Yayınevi” / “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Elma Yayınevi tarafından yürütülmekte olan Kitabın Mutfağı uygulaması; çocuklar için yazılan masal-öykü-roman türü kitaplar hakkında, kitap yayımlanmadan önce öğretmenlerinin desteği ve gözetiminde çocuklardan görüş alınmasıdır.

Kitabın Mutfağı uygulaması sonrası çalışmaya katılan çocukların ad-soyad ve fotoğrafları kitabın içinde yer almaktadır. Buradan hareketle çocukların ad-soyad ve fotoğrafları veri olarak işlenecektir.

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacak ve sadece Elma Yayınevi tarafından kullanılacak, 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanılarak aşağıda belirtilen amaçla işlenmektedir.

  • Çalışmaya katılan çocukların ad-soyad ve fotoğraflarının kitap içinde yer alması.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sokak. 37/7 Çankaya / ANKARA adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden bilgi@elmayayinevi.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

KVKK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak çocuğumun “Kitabın Mutfağı” uygulaması kapsamında, ad-soyad ve fotoğrafının kullanılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Velinin Adı-Soyadı: