0

Oku-Düşün-Göster / Sırtımdaki Okyanus

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 4 Yorumlama, düşünme 5 Empati kurma 6 Soru oluşturma, nedenleme 7 Uygulama 8 Tanımlama, örneklendirme, açıklama, değerlendirme 9 İnceleme, düşünme, soru geliştirme