0

Oku-Düşün-Göster / Hadi Uç!

1 Düşünme, yorumlama 2 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 3 Empati kurma 4 Gözden geçirme, dönüşümlü düşünme, soru geliştirme 5 Empati kurma, yaratıcı düşünme 6 Empati kurma, yaratıcı düşünme 7 Okuduğu üzerine düşünme, yorum yapma