0

Oku-Düşün-Göster / Köşe Bucak Safranbolu

1 Öykü haritası 2 Sözcük avı 3 Düşünme, örneklendirme, ilişkilendirme 4 Hatırlama, düşünme 5 Uygulama, örneklendirme, açıklama 6 Veri toplama, değerlendirme, karşılaştırma 7 Anlama, kavrama, yorumlama 8 Gözlem yapma, ilişkilendirme, aktarma 9 Araştırma, veri...

0

Oku-Düşün-Göster / Kalbine Dokun

1 Düşünme, anlam çıkarma, ilişkilendirme 2 Düşünme, ilişkilendirme 3 Açıklama, fark etme, karşılaştırma 4 Empati kurma, yorumlama 5 Açıklama, yorumlama, düşünme 6 Tanımlama, örneklendirme, açıklama, değerlendirme 7 Sentez yapma, gözden geçirme 8 Yaratıcı düşünme...